Bas van de Steur

Bas is de persoon die ervoor zorgt dat ik flexibel, krachtig en blessurevrij blijf. Hij is een van de samenwerkende professionals van het Dutch Golf Performance Institute (DGPI). Ik ken Bas al uit mijn tijd toen ik nog NGF-selectiespeler was en hij daar als fysieke trainer actief was. We gaan al een lange tijd terug. Na een korte onderbreking werken we nu weer samen.

Bas is manueel fysiotherapeut en een level 3 Certified Golf Fitness Instructor (Titleist Performance Institute). Bas helpt mij met fitnessoefeningen die ik tijdens golftoernooien kan doen. Bij klachten geeft hij advies en kan snel handelen als dat nodig is.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest